Redactiecommissie: Peter Maartense (eindred.) Aad Pattenier Jeroen Padmos (secr.) e-mailadres: jeroenpadmos@hotmail.com INHOUD blz. van de (ex)voorzitter 1 Van de redactie 1 Nieuwe leden 2 Een retourtje Amerika 2 Geef Zierikzee zijn oude silhouet terug 4 Oorkondes voor gerestaureerd monument van de Vereniging Stad en Lande Schouwen-Duiveland 6 Hulp gevraagd: Een lijst van onbekende Nieuwerkerkers 9 Uut de pepieren 10 Opkomst en einde van het stoomgemaal van Dreischor 12 'Een ongemeen plaisierig buyteplaatsje' II 18 Achtergrondinformatie bij de ledenexcursie naar Leuven op 1 september 2012 26 Nummer 134 - 49e jaargang - juli 2012 Sluitingsdatum inleveren kopij voor nr. 135: ISSN 0166-8757 1 oktober 2012. De kopij kan op CD, dan wel per e-mail (jeroenpadmos@hotmail.com) in word worden ingeleverd Afbeelding op de omslag: Zorgvlied in Noordgouwe (Schuddebeurs) in de Bataafse Tijd, een buitenplaats omstreeks 1800 heraangelegd in de Engelse landschapsstijl (landhuis en tuinmanswoning thans Donkereweg 80). Op het goed was kort na vervaardiging van de afbeelding een van de zonen van Job Basters vroegere Zierikzeese hovenier werkzaam (tekening van Jan Arends (1738-1805); Zeeuws Archief, collectie Zelandia lllustrata van het Koninklijk zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Zi-ll-1831)

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 2