ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ DE LEDENEXCURSIE NAAR LEUVEN OP 1 SEPTEMBER 2012 drs. P. F. Vleugel Dit jaar voert onze ledenexcursie naar de Belgische stad Leuven. Alvorens wij daar arriveren drinken wij koffie aan de Grote Markt in Lier en genieten we van het zicht op het stadhuis in clas sicistische stijl en met gotische toren. Leuven is een oude stad in de provincie Vlaams-Brabant. Leuven telt ruim 95.000 inwoners en de stad ligt aan de rivier de Dijle. Leuven Reeds voor onze jaartelling was er bewoning in deze omgeving, in de Romeinse Tijd was er bebouwing in het centrum van de huidige stad. in de achtste eeuw werd de bevolking tot het chris tendom bekeerd. De eerste kerken werden gesticht, ook de Sint Pieterskerk te Leuven, in 884 werd ook voor de eerste keer de naam Lovanium of Loven vermeld. Voor deze naam zijn twee mogelijke verklaringen: Loven: loo staat voor bos en ven voor moeras. Een mogelijke betekenis voor Leuven is dus een moeras in het bos. Lovanium (ook: Luvanium) zou snel water betekenen, naar een snelstromend beekje ten zuiden van de huidi ge stad, waar de eerste bebouwing was gecon centreerd Dit gebied werd in 1183 tot hertogdom Brabant verheven. Dit hertogdom omvatte de huidige pro vincies Noord-Brabant, Antwerpen, een deel van (Belgisch) Limburg, Vlaams-Brabant en Waals- Brabant. De eerste handel begon ook op te komen. Hertog Godfried l liet een nieuwe Sint- Pieterskerk bouwen, in Romaanse Stijl, deze kerk werd weldra de grootste uit de hele regio. Later kwam hier een toren bij en een crypte. Deze romaanse crypte is nog onder de huidige, goti sche kerk te vinden. Godfried probeerde het oos- Lier: de Grote Markt, foto collectie auteur 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 28