Rococo bloemparterres en vormsnoei op de buitenplaats Elsenoord in Vrouwenpolder in 1771 getekend door Jan Arends. Deze kunstenaar zou ruim dertig jaar later ook de pas heraangelegde tuin van het buiten Zorgvlied in Schuddebeurs afbeelden (Zeeuws Archief, coll. Zelandia lllustrata van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen cat.nr. ZI-II-1300B) Een dochter van de vooroorlogse tuinmansbaas Van der Klooster van Mon Plaisir vertelde eind twintigste eeuw dat, tot de inundatie in 1944, in het voorjaar, de grond bezaaid was met bolplan- ten als sneeuwklokjes, blauwe druifjes en bos- hyacinten. Ze werden opgevolgd door ontelbare bosviooltjes. Van der Klooster beplantte de per ken van Mon Plaisir in het late voorjaar onder meer met lobelia's, begonia's, geraniums, primu la's en grootbloemige viooltjes. De foto van het landhuis van in of kort voor 1890 toont de yucca of adamsnaald, behorend tot een geslacht van Noord-Amerikaanse lelieachtige sierplanten. Na voltooiing van het door jonkheer Albert van Citters in Burgh gebouwde landhuis Schouwen burg werden voor de bijbehorende tuin, uit het park van Heesterlust lelietjes-van-dalen en bolle tjes van sneeuwklokjes en lenteklokjes overge bracht. Geraadpleegde bronnen - Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (GASD), Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden (Schouwen- Duiveland) inv.nr. 4593 (boedelinventaris Noordgouwse pastorie 1690). - GASD, Handschriften Zierikzee cat.nr. 385 (manuscript dichtbundel over het buitenplaatsengebied Noord- gouwe met 'Het Noord-Gouws Arcadia met Laage Klanken begroet'). - Stad en Lande. Historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland 49 (2011) nr. 131 binnenzijde kaft. - A. van Citters, 'Villa Schouwenburg in Burgh', in: Mededelingenblad Stad en Lande 38 (2001) nr. 100 pag. 11-12. - A. Moens van Bloois, 'Een zomerdag in Schouwen 1470', in Jaarboekje voor 1852 pag. 17. - Simon Schama, Overvloed en onbehagen. De Neder landse cultuur in de Gouden Eeuw, Amsterdam 1988 pag. 356-371. 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 13