r.y *v v Eervolle vermelding van Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland Het komt voor dat tijdens de nominatieronde van de Commissie Monumenten, de status Oorkonde net niet wordt gehaald of om technische redenen niet mogelijk is. Dat is soms jammer omdat het wel een hoge waardering van de Commissie Monumenten heeft, daarom hebben we de eer volle vermelding ingesteld. Poststraat 47, 49, 51, 53 te Zierikzee In de Poststraat te Zierikzee staan naast het voor malig Burgerweeshuis vier kleine monumenten panden alle vier met een beschermde status in het Monumentenregister met klokgevel. Ze zijn oud, ernaast stond vroeger de ULO waarin ook nog poptempel Brogum gehuisvest is geweest, allang afgebroken, maar de vier pandjes staan er nog. Onlangs hebben de bewoners de voorgevels gron dig onderhanden genomen. Nummer 51 is zelfs bijna, behoudens de voorgevel, geheel vernieuwd. Het kan haast niet anders of de vier buren hebben gezamenlijk gezegd we gaan de boel opknappen. Hierdoor is het aanzicht van de Poststraat, een belangrijke invalsweg van onze cultuurhistorische stad Zierikzee aanzienlijk verbeterd. Dit initiatief wordt door Vereniging stad en Lande zodanig gewaardeerd dat dit absoluut een eervolle ver melding waard is! Havenplein 9-15 te Zierikzee winkels in het centrum van Zierikzee worden nogal eens onder handen genomen door de uitba ter, dat brengt de tijd mee. Dat komt het uiterlijk niet altijd ten goede, wij hebben een centrum met vele monumenten en je kunt het niet altijd behou den zoals je graag zou willen, hoewel we hier gelukkig een behoorlijk alerte Commissie voor Welstand en Monumenten hebben. Zo ook Havenplein 9-15, na diverse verbouwingen en samenvoegingen, en omdat maar twee van de vier panden een beschermde status hebben is het uiterlijk nogal veranderd en vooral voor nummer 15 was dat geen winst. Maar waar we het nu over willen hebben is het interieur van de winkel. Men heeft kennelijk willen laten zien hoe een pand in elkaar steekt, plafonds en stucwerk zijn verwijderd. Achterin nummer 9 is de geschiedenis van de familie of firma Verton, door middel van tekeningen afgebeeld. Hoewel niet monumentaal wel origineel. Daarom heeft de Commissie Monumenten gemeend dat hiervoor een eervolle vermelding op haar plaats is. Het o Moda interieur, Havenplein 9-15 te Zierikzee. Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de Commissie Monumenten van de Vereniging stad en Lande van Schouwen-Duiveland 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2012 | | pagina 10