if o o r d g o u w e 4 juni 1966. De Commissaris der Koningin in Zeeland opent het "Mr. A. de Rooshuisy buitencentrum van de vereniging Volksonderwijs (voorin, ziekenhuis). MIDDENm CHOF. EK Scharend ij ke. 29 mrt 1 966. De Chr. Kleuterschool "Pinkeltje" aan de Dijkstraat geopend. Aannemersbedrijf Fa. de Groot te Vroomshoop. WEjTERQCHOÏÏWEN. N o o r d w e 1 1 e 25 juni 1966.De gerestaureerde kerk van de Ned. Hervormde Gemeente in- gebruikgenomenArchitect de heer M.J.J. van keveren te Middelburg. Hoofdaannemersbedrijf L.C. Bom te Burgh. ZIERIKZEE. 9 maart 1966.Ir. J. Kuiper, stedebouwkundige van de gemeente Rotterdam, spreekt voor de gemeenteraad over het uitbreidingsplan best en het structuurplan van de gemeente Zierikzee. April 1966. Begonnen met het slopen van de Chr. Gereformeerde kerk in de Minderbroederstraat. 24 aug.1966. Vier kleuters, Marion Meerman, Paul Jan Verhoeven, Johan Gudde en Hanneke Blommaert, leggen de eerste steen voor de bouw van de R.K. Kleuterschool in de Hoge Molenstraat. Architect de heer J.C.P. Loonen te Breskens. Bouwonder neming Fa. M. Osseweijer Zn. te Oude Tonge. Aug. 1966. De restauratie van de westzijde van de St. Lievens Monster toren is bijna gereed. De steigers zijn reeds afgebroken. De rechter steunbeer is geheel vernieuwd. De linkersteunbeer werd eveneens op de onderste tien meter na geheel opnieuw gemetseld. Gerestaureerd werden de traveeën tus.sen de steunberen, terwijl de bovenkant een nieuwe ballus trade kreeg, l'egen de noordzijde van de toren wordt thans de steiger gebouwd. Sept. 196b. Pand Weststraat 5- Een fraai woonhuis, dat bij verbouwing en vergroting in zijn stijl is aangepast aan die van de be bouwing van het stadscentrum. Sept. 1966. Het nieuwe gymnastieklokaal in de Raamstraat gereed gekomen. 20 okt.1966. Hoogste punt bereikt bij de bouw van het pand voor de N.V. Waterleidingmaatschappij "Schouwen-Duiveland" aan het Jannewekken 28 okt.1966. De burgemeester opent het nieuwe gebouw van "De Nederiandsche Middenstandsbank" in de Lange Nobelstraat. AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE LEDELLÜST. Nieuwe leden; J.R. de Boer, Vissersdijk 4, Zierikzee. J.J. Bouman, Rijksweg 17, Nieuwerkerk. Ir. W.M. Burck, Wandeling 13, Zierikzee. W.G. Doornenbal, Havenplein 22, Zierikzee. A.C. Hartog, Lange Blokweg 8, Zierikzee. D.D.W.J. Kastelein, Oude Haven 48, Zierikzee.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1966 | | pagina 5