STAD "EN LANDE MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Maart 1966nr. 5 Opgericht 1939 Secretariaat; Meelstraat 8, Zierikzee, Tel. 01110-3151 Bestuur; Dr.J.J. Westendorp Boerma, voorzitter, P.van Beveren, J.L. Braber, A.A. van Eeten, L. Kouwen, S.P. Moelijken, Jac. Romeijn, W. de Vrieze jr., leden, J. Viergever, penningmeester en C. Postma, secretaris De vereniging stelt zich tot doel de bevordering en het behoud van stadsschoon en landelijk schoon in de meest uitgebreide zin op het eiland Schouwen-Duiveland(Artikel 2 van de Statuten. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 19 december 1951? nr. 73- Bijv. Ned. Staatscourant 12 maart 1 952, nr 51 CONTRIBUTIE 1966 Betaling van contributie kan geschieden op postrekening 390482 t.n.v. de Penningmeester van Stad en Lande van Schouwen- Duiveland te Seroos- kerke (Sch-D. De minimum-contributie bedraagt y 2,50 per jaar. NIEUWS VAN GEMEENTEN OP SCHOUWEN-DUxVELAND BROUWERSHAVEN N 0 r d g 0 u w e De Pottere of Conyershuisjesgesticht in 1651 zullen worden geres taureerd, indien daarvoor de nodige subsidies worden verkregen. WESTERSCHOUWEN Haamstede Tijdens restauratiewerkzaamheden in de Ned. Hervormde kerk zijn onder de houten vloer enige grafzerken gevonden. Alvorens hier een nieuwe vloer werd gelegd, hebben deskundigen de resten van een tufstenen kerk (A.D. 1100) ontdekt. Het onderzoek moest helaas op last van het kerkbestuur worden ges taakt In de "Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland", beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins (utrecht 1 919hlz. "73-81, zijn o.m. de opschriften te vinden van de grafzerken in Haamstede. De heer Bloys van Treslong Prins vond bij zijn onder zoek de kerk door een houten schot in twee delen gescheiden. Eten der ruimten deed dienst als kolenpakhuisOnder de steenkolen lagen de zerken van Hendrik de Ridder, óverl. 1646predikant van Haamstede en Burgh, en zijn huisvrouw Christina van den Putte, overl. 1645alsmede de steen van het graf van Carel van den Putte, die 79 jaar oud in 1648 was overleden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1966 | | pagina 1