54. Ibidem III,-166. Van Ussel, Seksuele Probleem, 48. 55. Cats, Alle de WerckenJII, 71. 56. Ibidem III, 198. 57. Schneider, Bild der Frau, 61. 58. Cats, Alle de Wercken, III, 143,144. 59. Schneider, Bild der Frau, 66-68. 60. Cats, Alle de Wercken, 143,144. 61. Douma. Anna Maria van Schurman, 42-45. 62. Van Beverwijk, Wtnementheijt, 5. 63. Ibidem, 4. 64. Ibidem. 40. 65. Ibidem 299. 66. Bauman, Van Beverwijk, 39. 67. Smilde, Jacob Cats, 289,290. 68. Krul, Minne-Spieghel, 13. 69. Baumann, Van Beverwijk, 107, 108. Smilde, Jacob Cats, 109,110. 70. Schotel, Anna Maria van Schurman, 109. 71. Jonctijs. Toneel der jalouzieën, 282. 72. Van Gelre, Vrouwenlof. 73. Schotel, Anna Maria van Schurman, 88-99. 74. Douma, Anna Maria van Schurman, 61-67. 75. Schurman, Dissertatio,12-36; Douma, Anna Maria van Schurman, 49-55. 76. Schurman, Dissertatio, 36. Douma, Anna Maria van Schurman, 49-55. 77. Schurman, Dissertatio, 40-44. Douma, Anna Maria van Schurman 56-60. 78. Jonctijs, Toneel der Jalouzieën 282. Van Beverwijk, Wtnementheyt, 10,35. 79. Baumann, Van Beverwijk, 104, 105. 92

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 94