13. Ibidem, 8. 14. Franken, Adriaen van de Venne, 104. 15. Hoogenwerf, St. Lucasgilden, 24. 16. Obreen, Archief Ned. Kunstgeschiedenis, II, 108. Jan en Adriaen van de Venne krijgen 300 pond voor 25 schilderijtjes op satijn, van Maurits en Hendrik als geschenk voor de Gecommitteerden van de provincieën. 17. Briefwisseling Huygens II, br. 1193 d.d. 5 augustus 1635. 18. Huizinga, Verzamelde werken II, 415. 19. Rosenberg, Dutch Art end Architecture, 5,6. 20. Hoogenwerf, St. Lucasgilden, 95. 21. Bredius, Künstlerinventare, 386. 22. Hoogenwerf, St. Lucasgilden, 53,54. 23. Bredius, Künstlerinventare, 386. 24. Hoogenwerf, St. Lucasgilden, 191-205. 25. Ibidem, 93-97. 26. Von Winning, Johan de Brune, 6. 27. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het schilderij: Knuttel, Das Gemalde des Seelenfischfangs. 28. Ibidem 22. 29. Von Winning, Johan de Brune, 6. 30. Bol, Een Middelburgse Breughelgroep, 1,2. 31. Von Winning, Johan de Brune, 6. 32. Franken, Adriaen van de Venne, 12. N.Ned.Biogr.Woordenboek I, 264. 33. Von Winning, Johan de Brune, 65. 34. Cats, Houwelick, voorwoord I. 35. Ibidem, III. 36. Van de Venne, Tafereel van de belachende Werelt, 8. 37. Franken, Adriaen van de Venne, 19. 38. Cats, Houwelick, voorwoord I. 39. Ising, Een Schilder-dichter, 138. 40. Boer, Emblemata van Cats, 9. 41. Bol, Een Middelburgse Breughelgroep, 133. 42. Von Winning, Johan de Brune, 51,52. 43. Bol, Een Middelburgse Breughelgroep, 131. 44. Wedman, Cats en zijn medeliteratoren, 6. 45. Ising, Een schilder-dichter, 154. 46. Van de Venne, Tafereel van Sinnemal, voorwoord III. 47. Ibidem, voorwoord III, linker vel. 48. Knuttel, Gemalde des Seelenfischfangs, 25. 49. Van de Venne, Sinnevonck, 14. 90

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 92