Smith, P. Erasmus, a study of his life, ideals and place in history. New York 1962. Smith, P.A. key to the colloquies of Erasmus. Cambridge 1927. Telle, Emile V. Erasme de Rotterdam et le septième sacrement, étude d'evangelisme matrimonial au XVIe siècle et contribution a la biografie intellectuelle d'Erasme. Genève 1954. Ussel, J.W.M. van. De geschiedenis van het seksuele probleem. Meppel 1970. Venne. Adriaen van de. Sinnevonck op den Hollantschen Turf. 's-Gravenhage 1634. Venne, A. van de Tafereel van Sinnemal. Middelburg 1623. Venne, Adriaen van de. Tafereel van de belachende werelt. 's-Gravenhage 1635. Vredius, O. Genealogia comitum Flandriae. Bruggem 1642. Vreede, G.W. Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. Utrecht 1856-1861 3 din. Waddington. A. La Republique des Provinces Unies, la France et les Pays Bas Espagnols de 1630 a 1650. Paris 1895. Wagenaar, J. Vaderlandsche Historie. Amsterdam 1754. Wedman, H. Cats en zijn Zeeuwse medeliteratoren. Referaat voor de Afdeling Nieuwe Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Wille, J. De Proefsteen van de Trouringh. In: De Nieuwe Taalgids, 27e jaargang 1933. Winning, C.H.O. von. lohan de Brune de Oude. Groningen 1921. Woordenboek, Nieuwe Nederlandsch Biografisch. Leiden 1924 e.v. Wurzbach, A.Von Niederlandisches Künstlerlexicon. Wien 1910. Wijn, H. van e.a. Bijvoegsels en aanmerkingen voor de vaderlandse Historie van Jan Wagenaar. Amsterdam 1799. Zeeland. Gedrukte Notulen van de Staten van Zeeland. 88

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 90