Afd. 23. Sterfbed van Frederik Hendrik in „Dootkiste voor de levenden". Gravure naar een schilderij van Adriaen van de Venne. Opmerkelijk is de plaats waar Van de Venne Cats situeert, onmiddellijk naast vrouw en dochters van Frederik Hendrik en de predikant Goethals, maar vóór de overige familie.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 79