Afb. 22. Portret van Jacob Cats door Arnold van Ravesteyn 1660. Cats houdt de benoemingsbrief als Grootzegelbewaarder van Holland in de hand. Zijn linkerhand rust op het groot-zegel van Holland. Coll. P.v.d. Veen, Middelburg.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 66