VOORWOORD. Enige jaren geleden organiseerde prof. dr. E.H. Waterbolk, hoogleraar Nieuwe geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen, een werkcollege over Jacob Cats. Uit dit college resulteerden een aantal waardevolle werkstukken. Op zoek naar copij voor een Catsnummer van het Bulletin kwam de redactie in contact met prof. Waterbolk, die in overleg met de auteurs bereid was een aantal werkstukken voor het Bulletin ter beschikking te stellen. Dit zijn de bijdragen over de Gouden Bul van Biervliet, Adriaen Pietersz. van de Venne, Cats en de vrouw, en de Raadpensionarisverkiezing van 1630/31. Hieraan kon nog een studie van drs. J. Kluiver te Moordrecht over Het gezin in de Gouden Eeuw worden toegevoegd. Prof. dr. JJ. Poelhekke, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, was bereid de tekst van zijn lezing voor het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de Werkgroep Historie en Archeologie op 29 november 1977 gehouden voor het Bulletin beschikbaar te stellen. Hoewel de redactie gaarne aan nog meer aspecten van Cats en zijn werk aandacht had willen besteden meent zij dat de Werkgroep met dit themanummer Cats' geboortejaar op waardige wijze herdenkt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 5