Afb. 19. "Kinderspel" Gravure naar een tekening door Adriaen van de Venne. Het Abdijplein te Middelburg uit de eerste editie is in de latere vervangen door de Kneuterdijk gezien naar het Lange Voorhout te 's Gravenhage.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 52