\untnutti Mtttu n/L CO ftf tig urn, anticitiatn un mo runt com ■&L SC&teni£crata, inter ikvulitiunLet auóèeri&iteni 1ZXLC izvorcntiarrLtjllat. nec c, 'uitsjuctin Siet! Hoe dat de Mensche Dwoelt Slot Hoe dot de Meruschc Doelt Ttere lonck-heyt weehch Bioet-. Stet Hoe datje worden, meet— Afb.13 Titelprent bij Cats' "Houwelick" door Adriaen van de Venne. In de prent zijn de onderdelen van het Houwelick weergegeven: linksonder twee bordurende meisjes, vervolgens de vrijster, de bruid, de vrouwe, de moeder, het sterven van de man en de weduwe. De opeenvolgende stadia zijn gesymboliseerd met een uitlopende, bloeiende, vruchtdragende, verdorrende en afgehouwen boom.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 30