In de Sinne-vonck is het hem vooral om het vermaak te doen: Gryse/wyse/vyse Sotjens/ Burgers voor het zwarte veen/ Lievers van de lolle-potjens/ Loop hier niet soo schielyck heen/ Schrompel-Besjens/gladde vrysters/ Stovers over 't stove-vuur/ Huys-Bagynen/Asse-vysters/ Wacht een lutje/kom eens hier: Twylje soo langh hebt geseten Met een Stoofje by de haert/ 't Lollen moetje niet vergeten; Want je bentet dubbel waerdt/ 49 SLOTBESCHOUWING Van de Venne, die begon met het schilderen van humoristische genre-stukken en politieke allegorie├źn, werd in zijn latere leven een man die zich op ernstige wijze uitdrukte en zich naast de voortzetting van het illustreren van emblematische en historische werken, bezig hield met het weergeven van ellendige armen en religieuze voorstellingen. Zijn uitbeeldingswijze werd van bont gekleurd tot somber grijs en stemmig clair-obscur. De Zeeuwsche kring moet grote invloed op hem uitgeoefend hebben. Zijn belangstelling voor het alledaagse en zijn didaktische instelling maakte Van de Venne zeer geschikt voor het illustreren van Cats' werk. Hij onderhield met hem goede betrekkingen, maar vrienden kunnen zij niet genoemd worden. Al is hij somber geworden, zo pessimistisch als zijn boerenvechtpartijen doen vermoeden is hij niet, getuige zijn leus: lek soeck en vindt 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 27