Afb. 6. Vertrek van Frederik V van de Palts uit Middelburg 12 mei 1613 door Adriaen van de Venne. Het eerste schip van links met de vlag van prins Maurits, het tweede met wapen Tuyl van Serooskerken, het derde met de wapens van Zeeland en Middelburg. Rechts op het jaagpad prins Maurits, Emmanuel van Portugal en de magistraat van Middelburg. Het schilderij getuigt van Van de Venne's voorliefde voor het detail en het portretteren.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 19