Afb. 4. "Zielenvisserij" door Adriaen van de Venne 1614. De gelijkenis van de zielenvisserij (Math. 4:19) is hier toegepast op de politiek religieuze strijd tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden en hun bondgenoten. Onder de afgebeelde personen vallen vele vooraanstaande figuren op politiek en kerkelijk terrein te herkennen. Zie hiertoe Knuttel, Zielenvisserij.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 16