Afb. 3. Portret van Cats door Adriaen van de Venne. Linksboven Cats buitenplaats "De Munnickhof" onder Grijpskerke.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 15