DE AUTEURS. drs. R. Abma, leraar geschiedenis mevr. drs. C. Boekema-Sciarone, studeerde geschiedenis aan de R.U. te Groningen drs. J. Kluiver, wetenschappelijk medewerker van het Historisch Museum te Rotterdam mevr. drs. T. Loonen, studeerde geschiedenis aan de R.U. te Groningen prof. dr. JJ. Poelhekke, hoogleraar Nieuwe Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen mevr. drs. J.E. van Roosmalen-Mann, studeerde geschiedenis aan de R.U. te Groningen prof. dr. E.H. Waterbolk, hoogleraar Nieuwe Geschiedenis aan de R.U. te Groningen 100

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 102