74. Van der Capellen, Gedenkschriften, I, 548, 549. Waddington, I, 68. 75. Ibidem 223. Resolutie Staten van Holland 5 december 1630. Vreede, Nederlandsche Diplomatie 2e afd. 2e st.236. Charnacé aan Richelieu. "lek weet dat Oranje Amsterdam, Dordt en Rotterdam tracht te winnen die altijd weerbarstig zijn geweest en zeer voor de afdanking van het krijgsvolk hebben geijverd". 76. Rogge, Brieven Uytenbogaert, III, 3e, 121. Ibidem 238. 77. Aitzema, Saken van Staet, I, 1095. 78. Zie noot 53. 79. Van Wijn, Bijvoegsels, XI, 147. 80. Van der Capellen, Gedenkschriften, I, december 1630. 81. Waddington, La Republique des Provinces Unies I, 120. 82. Ibidem, 141. Van der Capellen, Gedenkschriften, I, december 1630. 8y. Briefwisseling Hugo de Groot IV, 307. Brief 3 januari 1631. 84. Ibidem 337. Brief 6 februari 1631. 85. Ibidem. Zie noot 1. Wellicht Claude de Bouthillier van 1628-1632 Secretaire d'Etat. 86. Zie noot 71 87. Lettres de Richelieu, VIII, Richelieu aan de Charnacé: II doit mettre en garde le Prince d'Orange contre Pauw; Pauw e'est un Barnevel, qui s'elève contre lui", en: "si Pauw continue a agir comme il a fait depuis quelques temps, il semble qu'il faut necessairement que l'un des deux se ruyne, mais pour mieux dire, il sera absolument necessaire que M.le Prince d'Orange ruyne Pau. 88. Zie noot 51 en noot 53. 89. Zie noot 2. LIJST VAN ILLUSTRATIES: 1. De Gouden Bul van Biervliet. Foto British Museum te London. 2. Portret van Adriaen Van de Venne. 3. Portret van Jacob Cats door Adriaen van de Venne. Foto Rijksmuseum. 4. "Zielenvisserij" door Adriaen van de Venne. Foto Rijksmuseum. 5. Titelprent van Cats' Sinn'en Minnebeelden 1618. 6. Vertrek van Frederik II van de Paltz uit Middelburg. Foto Rijksmuseum. 7. "Jammerlijck" door Adriaen van de Venne. Foto Rijksmuseum. 8. Adriaen van de Venne in zijn atelier. Gravure uit "Houwelick" van Cats Editie JJ.Schippers 1658. 9. Musicerend gezelschap door Adriaen van de Venne. Foto Rijksmuseum. 10. Prins Frederik Hendrik door Adriaen van de Venne. Hist.Top.Atlas Z.Genootschap. 11. "De Lauwerhof" achter de drukkerij van de gebr. van de Venne. 12. De drukkerij van de gebr. van de Venne. Schilderij in particulier bezit. 13. Titelprent van Cats' "Houwelick", ed. 1658. 14. "Lente" uit het "Houwelick" ed. 1658. 15. "Zomer" uit het "Houwelick" ed. 1658. 16. "Herfst" uit het "Houwelick" ed. 1658. 17. "Winter" uit het "Houwelick" ed. 1658. 18. "Kinderspel" uit "Houwelick" ed. 1658. 19. Titelprent van "Ouderdom en Buitenleven" ed. 1658. 20. Schevenings vissersvrouwtje uit "Invallende Gedachten" ed. 1658. 21. Spelende kinderen uit "Invallende Gedachten" ed. 1658. 22. Cats als Grootzegelbewaarder van Holland. Foto Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied. 23. Sterfbed v an Frederik Hendrik uit Dootkiste voor de levenden ed. 1658. 99

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1978 | | pagina 101