VOORWOORD De redactiecommissie heeft zich weer beijverd een jaarboek samen te stellen in de categorie "elck wat wils." Het gaat van zestiende eeuwse schelmenstreken tot sociale wantoestanden uit onze eigen twintigste eeuw, kortom: er is sprake van een gevarieerd aanbod. Het bestuur zegt auteurs en redactiecommissie hartelijk dank voor de geleverde inspanningen en wenst de lezers veel plezier met dit achttiende jaarboek. Het bestuur, J.A. Hoste, voorzitter V.P. Gijzel, secretaris J.J. Mol, penningmeester L.J. Moerland, activiteiten-secretaris mw. J.C. Vos- de Wild mw. C. Zuijdweg- van Dorst A.J. Beenhakker P. de Bruijne L.M. Hollestelle 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 5