G.J. LEPOETER 2. Sancta Barbara: Biezelinge Het verhaal over deze heilige is geheel legendarisch. Volgens de zeer corrupte overlevering was zij de zeer schone dochter van een rijke heiden uit Nicomedië in Klein-Azië, Dioscorus genaamd. Deze zou. om haar van alle invloeden van buiten verre te houden, in een toren hebben opgesloten. Toch kwam zij met het christendom in aanraking en zij zou zelfs door niemand minder dan Origenes in de ware leer zijn onderricht. Toen aan haar verblijf een vertrek werd bijgebouwd, verlangde zij dat het ter ere van de Drie-eenheid drie vensters zou krijgen. Daardoor kwam haar vader achter de waarheid. Hij leverde haar toen aan de rechter over. die haar met de meest verfijnde folteringen tot afval trachtte te bewegen. Toen alle pogingen tevergeefs bleven, greep de vader vertoornd een zwaard en onthoofdde zijn dochter met eigen hand. De straf volgde echter prompt op deze schanddaad: een bliksemschicht doodde de onverlaat op de plaats van zijn misdrijf. De H. Barbara wordt in de volksdevotie vereerd als de patrones voor een zalige dood en verder als patrones van de artilleristen, geschutgieters, klokkeluiders en klokkengieters, mijnwerkers en van allen die omgaan met springstof. Haar verering was in de middeleeuwen algemeen. Bovendien is zij één van de zogenaamde veertien noodhelpers. BHG 213-218: Anal. Boll. 249:329 vlg. -BHL 913-971, suppl.40 vlg. 3. Sanctus Blasius: Heinkenszand Blasius was bisschop van Sebaste in Armenië. Volgens de legende werd hij begin vierde eeuw gemarteld op bevel van de landvoogd Agricolaus tijdens de vervolging van Diocletianus. In de Oosterse kerk wordt hij sedert de zesde eeuw en in de Westerse sedert de negende eeuw beschouwd als de beschermheilige tegen keelziekten omdat hij tijdens zijn leven een jongen die een visgraat had ingeslikt, van de verstikkingsdood gered zou hebben. In de Legenda Aurea lezen wij:""Hij nu bad tot de Heer en vroeg dat alwie zijn bijstand zou inroepen bij keelziekten en bij alle andere kwalen, verhoord en aanstonds genezen zou worden. En zie, tot hem drong een stem uit de Hemel door, die hem zeide, dat geschieden zou gelijk hij gevraagd had."(27) De naar hem genoemde Blasiuszegen als voorbehoedmiddel tegen keelziekten wordt jaarlijks op zijn feestdag (3 februari) gegeven met twee gewijde kaarsen. Deze worden in de vorm van een Andreaskruis onder de kin gehouden. Dit gebruik tegen keelziekten ontstond na 1600. Wellicht speelt een Oosterse liturgische 88

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 98