KERKPATR0C1NIA OP DE MIDDELEEUWSE EILANDEN van Kampenkerk en Zoelenkerke gesticht. Omstreeks 1206 bestaan deze kerken vermoedelijk al. De kerken van Geersdijk en Emelisse komen voor in de kerkenlijst van het kapittel van St. Pieter in 1216. In het uiterste oosten van het eiland werd als dochterkerk van West-Souburg de kerk van Souburgdijk alias Kats gesticht. Mogelijk was dit een bedijking van de heren van Souburg. De kerkpatrocinia (voor zover deze bekend zijn). 1. Sanctus Amandus: Geersdijk De H. Amandus met een slang als attribuut. Op het eiland Ogia verdreef hij als jeugdige monnik een giftige slang door er een kruisteken over te maken. Amandus werd in de omgeving van Nantes omstreeks 594 geboren. Hij werd monnik op het eiland Ogia en leefde vervolgens vijftien jaar lang als kluizenaar bij de kathedraal van Bourges. Van een pelgrimstocht naar Rome terugkerend werd hij tot missiebisschop gewijd. Als reizende bisschop predikte hij daarna in Gallië, in Baskenland, in het grensgebied vooral van Franken en Friezen, hem door de paus bij een bezoek aan Rome aanbevolen. Daar verjaagd was hij zelfs werkzaam in Tirol en Karinthië, maar teruggekeerd werd hij stichter van kloosters in het Gentse gebied, het latere St. Pietersklooster en de latere St. Baafsabdij. Dit werden steunpunten voor zijn missie-arbeid. Ook in het Frankische "fort aan de werf' bij de Scheldemonding (Antwerpen) bouwde hij een kerk. Daarna verlegde hij zijn werkterrein naar het bisdom Tongeren, met name naar Maastricht, waar zowel de graaf als de bisschop van de Tongerengouw zetelden. In 646 werd hij zelfs tot bisschop van Maastricht gekozen, een functie die hij maar drie jaar vervulde. Hij keerde terug naar zijn klooster bij Gent (St. Amandsberg) waar hij pint. 85 jaar oud omstreeks 678 overleed en begraven werd. Als wonderdoender wordt de H. Amandus op verschillende plaatsen in Vlaanderen vereerd. Hij wordt terecht wel de patroon van Vlaanderen genoemd. Het St. Amanduspatrocinium van de kerk van Geersdijk zou kunnen wijzen op Vlaamse invloeden ter plaatse ten tijde van de parochiestichting. BHL 332-348 87

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 97