KERKPATROCINIA OP DE MIDDELEEUWSE EILANDEN .chouwen Duiveland Noord-Beveland ^Wolfaartsdijl "Walcheren Beveland Baarland Borsele deken aats grens na ca. 1200 bisdomsgrens Zeeland ten noorden van de tegenwoordige Westerschelde in de dertiende eeuw. Op dit kaartje de verdeling van het gebied over de dekanaten Zuid-Beveland, Walcheren en Schouwen, (uit C. Dekker, Zuid-Beveland, Assen, 1971 bij Reimerswaal zijn loop westwaarts gaan vervolgen via een toen ontstane oost-west lopende kreek. De noordelijke stroom, de Striene, zou vanaf die tijd zijn betekenis geleidelijk aan gaan verliezen. De geografische veranderingen die zich tengevolge hiervan voltrokken, zijn eeuwen aan een stuk geen aanleiding geweest om de kerkelijke indeling hieraan aan te passen. Ook bij Dekker vinden we dezelfde uitgangspunten als de meest waarschijnlijke aangegeven.! 17) Van de zesenzeventig parochies in het gebied waarop onze aandacht zich richt, is van negenendertig het patrocinium ondertussen bekend. Bij enkele hiervan is dat ook nog maar met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid. Het zal duidelijk zijn dat dit aspect een extra handicap is bij het verkrijgen van inzicht in de materie. De witte vlekken bevinden zich vooral in Zuid-Beveland beoosten Yerseke en in mindere mate in het oude Noord-Beveland. Laten we deze streken buiten beschouwing dan gaat het om 40 parochies, waarvan in zesentwintig gevallen het patrocinium bekend is. 81

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 91