KERKPATROCINIA OP DE MIDDELEEUWSE EILANDEN De grootste klok in cle toren van Kapelle, in 1527 gegoten door Petrus Wagltevens te Mechelen, draagt de naam Maria. De Kapelse kerk is gewijd aan de Heilige Maagd, (foto: M. de Goffau) Het medaillon op de klok Maria in de toren van Kapelle, voorstellende Maria met het kind Jezus, (foto: M. de Goffau) 79

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 89