VELDNAMEN IN ELLEWOUTSDIJK Op zekere dag was de landspastoor weer op deze hoeve aanwezig. De schout kreeg daar lucht van en ging op onderzoek uit. De boer had echter eveneens onraad geroken waardoor hij de pastoor (de paap dus) tijdig kon laten vluchten. In de haast had deze zijn muts achtergelaten, die door de schout werd gevonden. Sindsdien heet de hoeve De Papenmuts. Een tiental jaren geleden heeft de nieuwe bewoner van het hoelje er ook een nieuwe naam aan gegeven, namelijk "De Ellewout". Dit verhaal is uitgebreider en in verschillende varianten bekend. Zie onder andere: - J.R.W. en M. Sinninghe, Zeeuwsch Sagenboek (Zutphen 1933) 324. - T.E. Bakker. De Paepenmuts. Scheldemonden. Ie jrg. nr. 2, juli 1961. blz. 17-20 (Het kwartaaltijdschrift Scheldemonden is later voortgezet als Varia Zelandiae). 69

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 79