Overige namen VELDNAMEN IN ELLEWOUTSDIJK 188. 't Hoofd 189. Westkappel 190. Forthoek 191. Haven 192. Hoek van Jantjes Kaatje 193. De Zuidgors 194. Tanne Teunis nol 195. Zwemerdam 196. Plaat van Baarland 197. Plaat van Everinge 198. Plaat van Eliewoutsdijk 199. Groot vaarwater van KWE KWE KWE TMK KWE TMK KWE TK64 TK64 TMK TMK Eliewoutsdijk 200. Slikken van Everingen 201Everingen 202. Oude Everingen TMK TK10 TK64 TK10 Geïnundeerde polders (alle volgens Dekker) 203. Kwistgeldpolder 204. Lutianopolder of Rauwvleispolder 205. Moermanspolder 206. Nieuwe Polder 207. Oude Sluispolder 208. Pappot 209. Vogelzangspolder 210. Zoute Polder 211. Zuidpolder van Eliewoutsdijk Toelichting bij enkele namen. Het verklaren van veldnamen is een riskant werk; het daarbij te begane pad ligt vol valkuilen en hinderlagen. Ongemerkt struikelt men of slaat men een verkeerde richting in. Zonder grondige studie naar oude vermeldingen en uitgebreid archiefonderzoek zijn veel verklaringen niet meer dan gissing. Voor Eliewoutsdijk is dat uitgebreide onderzoek nog niet verricht; hiervoor is dat al aangegeven. Hoewel het dus eigenlijk buiten het bestek van dit artikel valt in te gaan op de betekenis van de gevonden namen, is de oorsprong van enkele namen interessant genoeg om er iets over te vertellen. Hiervoor is mede gebruik gemaakt van de volgende belangrijke algemene werken over veldnamen: - M. Schönfeld. Veldnamen in Nederland (2e druk Amsterdam 1950; herdruk Arnhem 1980). - R. Rentenaar, Vernoemingsnamen. Een onderzoek naar de rol van de venoeming in de Nederlandse toponymie (Academisch proefschrift; Amsterdam 1984). 65

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 75