WESTERSCHELDE OPENBARE GEBOUWEN INLAAG VELDNAMEN IN ELLEWOUTSDUK 151. Stationsweg 152. Veugelwegje 153. Vossewegje 154. Zandweg KWE KdM JSc PSt dezelfde als nr. 142 PSt ligging niet bekend KWE dezelfde als nr. 116 1. Openbare Basiscbool 2. Herv. Kerk 3. Dorpshuis 4. Rabobank 5. Gemaal 6. Gymzaal Aflteelding 3. Kaartje van de bebouwde kom van Ellewoutsdijk. Uit: Wegwijs in Borsele (Borsele 1989). 63

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 73