VELDNAMEN IN ELLEWOUTSDIJK Bronnenoverzicht. Plaatselijke informanten gebruikte afkorting J.J. Smallegange. schriftelijke informatie JSm P. Stouthamer, schriftelijke informatie PSt K. de Meester, mondelinge informatie KdM J. Schog, mondelinge informatie JSc Schriftelijke bronnen (De werken die geraadpleegd zijn ten behoeve van de toelichting bij de namen, zijn aldaar genoemd) Overloper uit 1648 van het waterschap Ellewoutsdijk gebruikte afkorting OVL (Waterschap Noord- en Zuid-Beveland. Archief van het waterschap Ellewoutsdijk. Inv. nr. 187) - Nettekeningen ten behoeve van de "Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden", uitgegeven in de Grote Historische Atlas van Nederland 1 50.000. Deel 4: Zuid-Nederland 1838-1857 (Groningen 1990). TMK - Topografische kaart 1:50.000. eerste uitgave, 1864 TK64 - "Ligger der wegen en voetpaden in de gemeente Ellewoutsdijk", vastgesteld in 1885. LWV (Aanwezig in het Zeeuws Documentatiecentrum te Middelburg) - Topografische kaart 1:50.000, uitgave ca. 1910 TK10 - "Kaart van het Waterschap Ellewoutsdijk, vervaardigd door den waterb. ambtenaar overeenkomstig den toestand najaar 1928". (In particulier bezit) KWE - Topografische kaart 1:25.000, uitgave 1950 TK50 - Topografische kaart 1:25.000. uitgave 1972 TK72 - Topografische kaart 1:25.000, uitgave 1984 TK84 - C. Dekker, Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de middeleeuwen (Assen 1971)260-266. - Straatnamenboekje van de gemeente Borsele, uitgave december 1979. - Wegwijs in Borsele. Plattegronden van de kernen en het buitengebied van de gemeente Borsele. Uitgegeven door de gemeente Borsele, april 1989. Weg De namen. Bij de namen die in dit hoofdstuk zijn geïnventariseerd, is ook de herkomst (bron) van alle namen aangegeven. Als een naam in meerdere schriftelijke stukken is aangetroffen, dan is het oudste stuk als bron vermeld. Een uitzondering zijn de weg- en straatnamen; hierbij is de wegenlegger uit 1885 als uitgangspunt genomen. Van mondeling overgeleverde namen die ook uit oudere schriftelijke stukken bekend zijn, is alleen de schriftelijke vermelding genoemd. Van namen die alleen mondeling zijn overgeleverd, zijn alle informanten vermeld. De hoeknamen zijn geschreven zoals op genoemde waterschapskaart uit 1928. Erachter is de naam vermeld zoals die in de overloper uit 1648 voorkomt. Perceelsnamen die (nagenoeg) gelijkluidend zijn aan de naam van de veldhoek waarin ze zijn gelegen, zijn niet in deze lijst opgenomen. Als voor één perceel verschillende namen zijn gevonden, staan deze onder hetzelfde nummer vermeld. Op de afbeeldingen 2 (losse bijlage) en 4 zijn namen en/of nummers aangegeven. 55

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 65