L.J. MOERLAND Noten: 1Correspondentie Burgemeester 1881. 2. Correspondentie Burgemeester, 1896, no. 11 Archief Ge meente Goes, 1851-1919. inv. nr. 784 3. Jaarverslag Gemeente Goes, 1864, Archief Gemeente Goes, 1851-1919. inv. nr. 870. 4. Jaarverslag Gemeente Goes, 187, Archief Gemeente Goes, 1851-1919, inv. nr. 870. 5. Relatieven tot de Notulen, 1868, Archief Gemeente Goes, 1851-1919, inv.nr. 316. 6. Relatieven tot de Notulen. 1867. no. 891, Archief Gemeente Goes, 1851-1919. inv.nr. 312. 7. Jaarverslag Gemeente Goes. 1883, Archief Gemeente Goes, 1851-1919, inv. nr. 873. 8. Jaarverslag Gemeente Goes. 1884, Archief Gemeente Goes, 1851-1919. inv. nr. 873. 9. Jaarverslag Gemeente Goes, 1884, Jaarverslag van den openbaren gezondheidstoestand der gemeente Goes van 1884. Archief Gemeente Goes, 1815-1919, inv. nr. 873. 10. Jaarverslag Gemeente Goes, 1886, Archief Gemeente Goes, 1851-1919, inv.nr. 873. 1 1. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1867, Archief Gemeente Goes, 1851-1919, inv. nr. 79. 12. Bevolkingsregister 1881-1894. 13. Bevolkingsregister 1870-1880. 14. Bevolkingsregister 1853-1861. 15. Hiervan worden geen aantallen gegeven, maar de gemeentegeneesheer wijst telkens in zijn jaarverslagen op het veel voorkomen van clandestiene prostitutie. Literatuur en bronnen: H.J. Budding, Nagelalen Geschriften, deel 2, uitg. Rhenen, 1883 C. Dekker. Huibert Jacobus Budding 1810-1870 en zijn gemeenten in Zeeland, uitg. Goes/Middelburg. 1986 A.M.I. Huizing. Prostituees en hun klanten in de 19e eeuw: een literatuuroverzicht, blz. 223-246, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, nr. 23. september 1981. A.M.I. Huizing, Prostitutie in Leiden in de tweede helft van de 19e eeuw, blz. 431-437 in: Spiegel Historiael 17, nr. 9, 1982 H. Sterk. Rondom de Galekopsteeg, 1858-1885. Enige aspekten van de prostitutie in Utrecht, blz. 79-107, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, nr. 30, 9e jaargang, mei 1983. Prof. P.R.D. Stokvis, De wording van modern Den Haag, blz. 191-198, uitg. Den Haag, z.j. F.A. Stemvers, Meisjes van Plezier. De geschiedenis van de prostitutie in Nederland, uitg. Weesp,1985. F.A. Stemvers, Prostitutie, prostituees en geneeskunde in Nederland 1850-1900, blz. 316-323 in: Spiegel Historiael 18, nr. 6. 1983. Archief Gemeente Goes. 1851 -1919. Archieven Burgerlijk Armbestuur en Godshuizen te Goes, 1628-1963. Archief van de Gezondheidscommissie Goes, 1866-1902. Archief van de politie te Goes, 1890-1900. Archief Gemeente Middelburg. Herinneringsregister van de Commissaris van Politie betrekkelijk de publieke vrouwen. Rijksarchief In Zeeland, Archief van de Arrondissementsrechtbank Goes, inv.nr. 185. aktenr. 294. 52

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 62