L.J. MOERLAND geboortedatum wordt 6 september 1846 opgegeven. Deze geboortedatum is echter de geboortedatum van haar broer Willem van der Straate. die op 7 oktober 1853 overlijdt. Het is duidelijk dat er fouten in het bevolkingsregister zijn gemaakt. Uit de daarop volgende bevolkingsregisters blijkt dit ook. aangezien de naam Johannes dan met potlood veranderd is in Johanna.(14) In 1869 blijkt dat Johanna van der Straate zich bevindt in Wijk C, nr. 254, het bordeel van C. Maes. Van hieruit vertrekt ze naar Wijk B. nr. 111. waar ze geregistreerd staat als geen beroep hebbende. Dit pand bevindt zich in de Bocht van Guinea. Tot welke conclusies dit leidde, zagen we in het verhaal van Vrouw Rijstepap, dat hierboven behandeld is. Op 20 oktober 1873 vertrekt ze naar Middelburg, waar ze op 29 oktober 1890 trouwt met Adrianus Keij. Blijkens de huwelijksakte is zij eerder getrouwd geweest met Willem Staal. Deze huwelijksakte is echter niet aangetroffen in Middelburg. Een overlijdensakte van Willem Staal is tussen 1863-1890 ook niet gevonden. Uit deze twee huwelijken zijn in Middelburg geen kinderen aangetroffen. Pas vanaf 1892 komt A. Keij voor in de adresboekjes van Middelburg en wel op Gravenstraat I 279. Hij staat hier geregistreerd als werkman. Volgens het adresboekje van 1892 woont de Wed. Staal-van der Straate op het adres Zusterstraat I 215. Zoals wij al zagen was in 1888 J. Koussemaker hier de eigenaar. Hij exploiteert op deze plaats een bordeel. Dezelfde gegevens staan vermeld in het adresboekje van 1893. In 1894 echter woont A. Keij op het adres Zusterstraat 1215. hetzelfde adres als de weduwe Staal. Hij staat hier geregistreerd als bierhuishouder. In 1895 is de situatie echter weer gewijzigd. A. Keij komt niet meer voor op Zusterstraat 1 215. De weduwe Staal-van der Straate woont er nog steeds, samen met haar broer E.W. van der Straate. De vraag is nu echter wat is er met A. Keij gebeurd? Is hij gestorven of zijn A. Keij en de weduwe Staal gescheiden? In Middelburg is noch een overlijdensakte, noch een akte van scheiding aangetroffen. In 1897 wordt alleen de Weduwe Staal-van der Straate nog op dit adres genoemd. Vanaf 1898 komt zij ook niet meer voor in de adresboekjes. In de bevolkingsregisters vanaf 1900 van Middelburg, worden zowel A. Keij. Weduwe Staal en E.W van der Straate niet meer aangetroffen. Waarschijnlijk zijn ze of overleden of uit Middelburg vertrokken. De konklusie uit de verhalen van deze twee dames moet zijn, dat ze eerst enige jaren in Goes als prostituee hebben gewerkt. Daarna vertrekken deze beide dames naar Middelburg om daar in het huwelijk te treden. Hun beroep als prostituee oefenen ze dan niet meer uit. Ze beginnen daar een eerbaar leven te leiden en Johanna van der Straate trouwt zelfs twee keer. Of zij als bierhuishoudster nog iets met prostitutie van doen heeft gehad, was niet te achterhalen. Wij denken van wel, omdat op het adres Zusterstraat I 215 voorheen het bordeel van J. Koussemaker was gevestigd. In tegenstelling met het leven van deze twee dames, verloopt het leven van een aantal andere dames, die van Goes naar Middelburg vertrekken, geheel anders. III. Catharina Back. Zij werd geboren op 23 oktober 1841 te Vrouwenpolder. In Goes bevindt zij zich in het bordeel van Jacobus Koussemaker. Zij is op 29 december 1874 vanuit Middelburg naar Goes gekomen en werkt tot 26 mei 1879 in de prostitutie. Voor haar komst naar Goes blijkt ze ook al als prostituee werkzaam te zijn geweest. Haar naam komt namelijk voor in het "Herinneringsregister" van de Commissaris van Politie te Middelburg. Hierin wordt ze in 1871 ingeschreven als publieke vrouw. Na 1879 gaat ze in Middelburg op het adres Zusterstraat 1215 wonen, waar dezelfde Jacobus Koussemaker. afkomstig uit Goes, een bordeel exploiteert. Op 6 november 1886 overlijdt ze te Middelburg. 48

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 58