DE HOEREN VAN TER GOES Het pand Westwal 79-81, waarin voordat de gemeente van ds H.J. Budding er een predikantswoning en een weduwenhuis in vestigde, een illegaal bordeel werd gedreven. Vandaar de naam: Rachabshuis. {Foto: GA-Goes. 1986 geregistreerd als dienstbode. We kunnen ervan uitgaan, dat ze in Middelburg het beroep van prostituee niet meer heeft uitgeoefend. Pieter Behage en Cornelia Lindenberg hebben uit dit huwelijk geen kinderen. Op 18 mei 1885 vertrekt de familie Behage-Lindenberg vanuit Middelburg naar Goes en gaan wonen op de Grote Kade. Hier vandaan vertrekken ze naar A 83, de Wijngaardstraat, waar Pieter Bernardus Behage op 28 februari 1896 overlijdt. Zijn vrouw Cornelia vertrekt dan naar A 254, de Piet Heinstraat. waar ze nog jaren een meubelmaker als commensaal heeft. Ze verhuist nog een keer en wel naar A 175 in de Wijngaardstraat. De commensaal gaat mee. Dit gebeurt in 1910. Op 5 juni 191 1 overlijdt ze in de ouderdom van 62 jaar. Zij is prostituee geweest van 1870 tot 1873. met een onderbreking van een aantal maanden. In Middelburg gaat ze vanaf 1873 een eerzaam leven leiden. Ze sluit hier zelfs een huwelijk. De conclusie moet dan ook zijn, dat ze niet meer van de prostitutie hoeft te leven. II. Johanna van der Straate. De tweede publieke vrouw wier levensloop we kunnen volgen, is Johanna van der Straate. Zij werd op 9 maart 1845 in Goes geboren als dochter van Marinus van der Straate en Christina Adriana van Loo. In 1853 woont ze in de Zevenkooten, één van de armenwijken van Goes en wel op D nr. 203. In het bevolkingsregister uit die jaren staat ze geregistreerd onder de naam van Johannes. Als 47

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 57