DE HOEREN VAN TER GOES De Lange Vorst te Goes, liier afgebeeld ca. 1920. waar C. Maes aan het adres C 254 een bordeel dreef. (Foto: GA-Goes publieke vrouwen, waarvan er vijf uit Middelburg komen, één uit Goes, één uit Vrouwenpolder, één uit Maastricht, twee uit Breda, één uit Hoorn, één uit Wateringen en één uit Rotterdam. Opvallend is dat een aantal dames niet ingeschreven staat als prostituee, maar als werkster of als dienstbode. Dit is ook zo bij de andere bordelen. Uit de bevolkingsregisters blijkt dat de bordelen de dames uitwisselend 12) Een aantal dames vertrekt naar of heeft gewoond op C 108. De meeste vrouwen gaan alweer na een paar jaar weg en in de volgende bevolkingsregisters komt op dit adres geen bordeel meer voor. De reden voor het vertrek gaven wij al aan. In dit bordeel varieert de leeftijd van de dames, de jongste is zeventien jaar. de oudste is éénendertig. In de Lange Vorststraat op nummer C 254. nummer één van het bovenstaande lijstje, blijkt zich ook nog een bordeel te bevinden, dat geëxploiteerd werd door C. Maes. Deze overlijdt op 12 december 1873 en in het daaropvolgende bevolkingsregister komt op dit adres geen huis van ontucht meer voor. In de tijd van Cornelis Maes bevinden zich op dit adres vijf publieke vrouwen in de leeftijd van achttien tot dertig jaar. Eén van de dames komt uit Goes, twee uit Vlissingen, één uit Zierikzee en één uit Serooskerke. Nog meer legale bordelen hebben we in Goes niet kunnen vinden. Wij kunnen echter wel met zekerheid verklaren, dat er op de Westwal een clandestien bordeel geweest moet zijn. Later kwam hier het weduwenhuis en de bewaarschool van de Christelijke Evangelische Gemeente van de bekende predikant H.J. Budding. Het werd het "Rachabshuis" genoemd. Deze gegevens hebben wij ontleend aan de Nagelaten geschriften van H.J. Budding. Op blz. 129 van dit boek schrijft hij dat "de bewoners Rachabs fabriek dreven in het aan den stadswal staande huisje." In de Bijbel wordt Rachab, een prostituee, bij de val van Jericho gespaard, omdat zij verspieders van het volk Israël in haar huis verbergt. De gevelsteen "Rachabshuis" herinnert nog steeds aan deze funktie. 45

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 55