VERORDENING PUBLIEKE VROUWEN, DE HOEREN VAN TER GOES op de en bikken de GEMEENTE GOES. Abt. 1. Als huis van ontucht wordt beschouwd, elke wo ning waarin aan verschillende personen de gelegen heid wordt verschaft met al dan niet aldaar wonende vrouwen ontucht te plegen. Art. 2. Geene huizen van ontucht zullen binnen deze ge meente worden gehouden, zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders. Die toestemming zal schriftelijk moeten worden ge vraagd, met vermelding van de plaats, waar het op te rigten huis gelegen is. Eerste blad van de door de gemeenteraad van Goes in 1867 vastgestelde verordening op de Intizen van ontucht en publieke vrouwendArchief Gem. Goes, inv.nr. 312) laten afschrikken. Bordelen mogen niet zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders geëxploiteerd worden. De prostituees worden verplicht zich wekelijks te laten onderzoeken. De commissaris van politie mag te allen tijde de bordelen betreden. Wie worden er in de verordening aangemerkt als prostituees? Men onderscheidt de volgende categorieën: a. alle vrouwen, die de prostitutie als hun beroep hebben. b. de inwonende dienstboden in een publiek huis. Iedere publieke vrouw moet zich aanmelden bij de commissaris van politie. De vrouwen mogen niet in een huis van ontucht worden opgenomen zonder geneeskundig onderzoek. Elke prostituee wordt geregistreerd. Bij huwelijk, sterfte of vertrek wordt de vrouw als prostituee geschrapt. De dames van plezier moeten zich elke week melden voor een geneeskundig onderzoek. Voor dit doel moet een ziekenkamer in het Gasthuis ingericht worden.(5) Dat heeft echter nogal wat voeten in de aarde. Op 12 december 1867 weigert het gasthuisbestuur de voormalige ziekenkamer van het gasthuis ter beschikking te stellen voor onderzoek van de prostituees, aangezien de leveranciers dan in aanraking komen met deze vrouwen. De ziekenkamer is namelijk naast de keuken en het washuis van het Gasthuis gelegen.(6) In de gemeenteraad wordt op grond hiervan dan ook voorgesteld om het benedenlokaal van de voormalige weverij als onderzoekslokaal in te richten, aangezien de 41

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 51