De redactiecommissie bestond uit mevr. G. Dominicus-Sevenster en de heren O.W. Hoogerhuis, A.P. Buijs, W.P. den Toom en A.J. Barth. (C) Heemkundige Kring De Bevelanden. Wijngaardstraat 3 4461 DA Goes tel. 01100-21212, tst. 605 Druk: Pitman B.V., Goes ISBN nr: 90-70298-22-8 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk. fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 4