DE HOEREN VAN TER GOES. De bestrijding van de prostitutie in een breder kader geplaatst. DE HOEREN VAN TER GOES Geschiedenis van de Prostitutie in Goes, 1864-1896. door L.J. Moerland. Inleiding Er bestaat tegenwoordig grote belangstelling voor de geschiedenis van marginalen in de samenleving. Het leek ons daarom een goede zaak om facetten van de geschiedenis van de prostitutie in Goes te beschrijven, met name de jaren 1864-1896. In die tijd was in Goes een verordening op de prostititutie van kracht. Het is de bedoeling om te kijken wat er van al deze maatregelen terecht kwam, om vervolgens te onderzoeken of er veel prostitutie voorkwam en op welke plaatsen in de stad. Aan het eind van het artikel wordt nog de levensweg gevolgd van een aantal publieke vrouwen. Bleven deze vrouwen prostituee of gingen ze op latere leeftijd een eerbaar leven leiden? Als bronnen van dit artikel zijn de jaarverslagen van de gemeente gebruikt, politiearchieven, bevolkingsregisters, relatieven tot de notulen enz. Eerst richten we onze blik op de bestrijding van de prostitutie in Nederland. Landelijk doet zich in het laatste kwart van de negentiende eeuw een aantal ontwikkelingen voor. Op 30 april 1889 wordt in Amsterdam een internationaal congres tegen de prostitutie gehouden. De volgende zaken komen op dit congres aan de orde: Bordeelscene. De bazin prijst de klant de meisjes aan. (19e eeuwse gravure 39

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 49