J. BOOGAARD Noten: 1. Samenspel, april 1991. blz. 14 2. Bouman. Economische en sociale geschiedenis in hoofdlijnen, blz. 47. Voor Goese gilden: Boddaert e.a., Tegenwoordige staat van Zeeland, deel 2, blz. 51 3. Goese Ambachtsschool, jaarverslag 1876/1877, blz. 5 4. Verslag ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, blz. 7. Goes, 1925 5. Idem. blz. 7 6. Friesche Courant van 20 januari 1881, artikel "De Ambachtsschool." 7. G. van der Wal, Mr. M.J. de Witt Hamer, sociaal, radicaal en liberaal, in HJZNB, nr. 12, blz. 80, Goes, 1986 8. Goesche Courant, 25 febr. 1875 9. Archief Ambachtsschool, o.m. voorl. inv.nr. 5 10. Goesche Courant, 4 maart 1875 11. Notulen Maatschappij tot Nut van't Algemeen. 1875,1876 12. Als 11. 13. Als noot 3. blz. 7 14. Als noot 13. blz. 3 15. Als noot 14, blz. 4 16. Als noot 4, blz. 10, 11 Gebruikte literatuur: Binkhuysen, A.N., 100 jaar Ambachtsschool, 1876-1976, Goes, 1976 Bouman. P.J., Economische en sociale geschiedenis in hoofdlijnen. Amsterdam, 1956 Ballegoyen de Jong, J.I. van en Rothuizen. F.G.C., Goes, reclameboekje voor onze gemeente, Goes, 1923 Bakker, I.W., Groei en bloei, een overzicht ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Ambachtsschool, Goes, 1951 Wal, G. van der, Mr. M.J. de Witt Hamer, sociaal, radicaal en liberaal, bouwstenen voor een biografie, in: HJZNB, nr. 12, Goes, 1986 Naamwijzer der stad Goes en eilanden Zuid- en Noord-Beveland. 1840-1882. Samenspel. Informatieblad van de gemeente Goes, april 1991 Boddaert. P. e.a.. Tegenwoordige Staat van Zeeland, deel II, Amsterdam. 1753 Kort. A.. Grepen uit het Goese onderwijs rond 1870. in: De Spuije nr. 15. Goes. 1986 Geraadpleegde archieven en verzamelingen: Goesche Courant, jaargangen 1874-1876 Archief van de Vereniging De Ambachtsschool te Goes, 1875-1891 Archief van de Commissie Toezicht Middelbaar Onderwijs te Goes, 1874-1875. Archief van het departement Goes van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1875. Archief Gemeente Goes 1851-1919, raadsnotulen 1875-1876 Archief Burgerlijk Armbestuur Goes, 1875. 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 48