Errata jaarboek 1992 biz. 103 - door een misverstand staat hier een tekening die betrekking heeft op Wissekerke op Zuid- Beveland. blz. 107 - Onder "le" moet de derde regel als volgt luiden: "dezer Polders, ten einde die daar over delibereren en onder nadere goedkeuring beschikken." blz. 108 - Het schilderij van Sorgwijck is gedateerd 1895 en gesigneerd: Willem Oppenoorth. Deze schilder leefde van 1847-1905. Hij was lid, later bestuurslid van "Pulchri Studio" in Den Hag. Hier zal de toenmalige eigenaar van Sorgwijck, W.J. Vader van 's Gravenpolder, die na zijn aftreden als burgemeester van Wissenkerke in 1894 in Den Haag woonde, de schilder hebben ontmoet. Onderstaand de tekening van Karei Kramer, waarvan op pagina 103 sprake is: den ouden heer Vader met Izak de Moor hem een uitbrander gevende.

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 27