ING. W.P. BALKENENDE EN A.J. BARTH De Hoofdstraat te Wolphaartsdijk, ca. 1925. (foto: GA-Goes) elkaar verbonden. Het huwelijk in 1457 van Wolfert, de zoon van Laurens van Cats, heer van Oostkerke met de bijnaam "de rijke heer van Wolphaartsdijk", met een jonkvrouwe uit het geslacht Sabbinge in de vijftiende eeuw is illustratief voor deze verbondenheid.(3) Oud-Sabbinge is duidelijk in de ban van de Ring. Slechts enkele straten komen er op uit. zoals de Zandweg, waar de trieste rest van het kasteel Sabbinge heimwee heeft naar vroegere, meer belangrijke tijden en 't Slop. thans de Prins Bemhardstraat. In het midden van de Ring staat niet meer de kerk. Die is in 1572 door de Geuzen grondig verwoest. Op deze eertijds gewijde plaats staat de openbare lagere school. In Wolphaartsdijk. dat geen ringdorp is, is de in 1861 in Byzantijnse stijl gebouwde Hervormde Kerk dominant aanwezig. Ook deze kern telt in 1924 slechts een paar straten. Op weg naar het veer met Kortgene op Noord-Beveland komt men het dorp binnen bij de Oude Kade, vervolgens rijdt men met de autobusdienst van Eggebeen of van Krijger over de Lepelstraat, de Dorpsstraat, langs de Kerk naar de Papeweg. Aan het eind ervan gaat men rechtsaf de Veerweg op naar de aanlegsteiger. C. Koert is in dat jaar al zevenentwintig jaar burgemeester van Wolphaartsdijk. Een boer, David Pieter Goetheer, is in 1923 tot wethouder gekozen, net als de oud-vrachtrijder Nicolaas Valkier. De andere raadsleden zijn M. van Strien, J.F. van Wel, L. Overbeeke. J. Lindenbergh en A.C.J. Nooteboom.(4) De Anti-Revolutionaire kiesvereniging bestaat in 1924 twintig jaar. Ook de Christelijke Historische bestaat al lang. De besturen hebben regelmatig contact met elkaar. Op 19 februari richt een aantal inwoners een nieuwe vrijzinnige kiesvereniging op, die "gemeentebelangen" wordt genoemd. De raadsleden Lindenbergh en Notenboom worden er lid van. Als bijzonderheid deelt de Goesche Courant mee, dat de vereniging ook openstaat voor vrouwen en dat al twee dames lid geworden zijn.(5) Het botert niet altijd binnen het college van burgemeester en wethouders. David Goetheer weet zijn minderheidsvoorstel tot invoering van een ambtsgebed voor de vergaderingen van de raad met vier tegen drie stemmen aangenomen te krijgen, hetgeen Koert en Valkier hem niet in dank afnemen. Maar wanneer de van Den Bommel 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 16