KERKPATROCINIA OP DE MIDDELEEUWSE EILANDEN de Voragine (ca. 1228-1298), aartsbisschop van Genua. Het werk dient in de eerste plaats een stichtelijk doel en toont een grote voorliefde voor het wonderbaarlijke en avontuurlijke. Het werd het meest geliefde volksboek in de middeleeuwen, Het werd in alle talen vertaald. De Nederlandse vertaling (door Vranke Callaert. een Brabantse geestelijke) heet Passionael (1478 vv.). 28. als noot 4, pag. 95. 29. als noot 4, pag. 114 e.v. 30. H.J. Kok. De patrocinia van de HH. Servatius, Gertrudis en Lambertus in het middeleeuwse bisdom Utrecht, in Archief voorde geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, zesde jaargang. Utrecht, 1964, pag. 291-330. 31. G.J. Lepoeter, De Grote- of Maria Magdalenakerk te Goes, in Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken no. 26, mei 1991. 32. als noot 4, pag. 25. 33. Chr. Donaldson. Martinus van Tours een biografie, Hilversum, 1987. 34. als noot 4, pag 149. e.v. 35. Een uitgebreide studie over S. Odulphus in M.P. van Buijtenen, Langs de heiligenweg, perspectief van enige vroeg middeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland, Amsterdam. 1977. 36. als noot 4, pag. 138. Met hartelijke dank aan emeritus-pastoor F.W.J. Bastiaensen te Goes. Zonder zijn zeer gewaardeerde medewerking zou dit artikel niet op deze wijze tot stand zijn gekomen. 101

Tijdschriftenbank Zeeland

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland | 1992 | | pagina 111