Vorderingen 1 april— 1 juli 1971 A. De werken van het Deltaplan Haringvliet Werken aan en rondom de afsluitdam De zandzuiger 'Gouda', die tot eind maart zand had gespoten in het profiel van de dam door het Rak van Scheelhoek, werd in april afgevoerd. De zand zuiger 'Adamas' werkte voort aan een strandverbreding ter plaatse van de aansluiting van de dam op de Voornse oever, en bracht ook zand in het zand- depot voor de Brielse Dijkring. De betonnen onderbouw van het voormalig laadstation van de kabelbaan op het Voornse plateau werd gesloopt. De werkzaamheden aan de af sluitdam en de wegen erover werden in een vlot tempo voort gezet. De glooiingen in het dam- gedeelte door het Rak van Scheelhoek kwamen zowel aan de zee- als aan de rivierzijde gereed; op de glooiingen werd een asfaltbekleding aangebracht. Ook verder werd het damlichaam geprofileerd, en met klei afge dekt. De weg voor het langzaam ver keer werd aangelegd tot aan de voetgangerstunnel op het strand van Voorne. Het werk aan de voetgangerstunnel wordt nog voortgezet. Begin juni werd een aanvang gemaakt met de aanleg van de hoofdverkeersweg - de toekom- 374

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1971 | | pagina 48