BALLUSTRADA Colofon 2 Voorwoord 3 Ballustrada Optima Forma - Minor 4 Leskimo de Zierikzee - André van der Veeke 5 Poëzie - Joris Lenstra 11 Poëzie - Jabik Veenbaas 12 Poëzie - Kees Engelhart 15 Neo-noir, een inleiding - Marcel Orie 16 De tweede man - Arjen van Meijgaard 18 Kopstootje-Jan J.B. Kuipers 28 Het haar van de buren - Marcel Orie 32 Laaglandse poëzie afl. 9: Antwerpen, stad van dichters 43 Neo Noir, vervolg Black Kahlua - Gust van Brussel 71 Poëzie Jan J.B. Kuipers 82 Onberijmde liefde - Peter van Druenen 84 Two mountains - Peter van Druenen 86 Taal ver taal (1) 91 Taal ver taal (2) 103 Medewerkers 107 Grafiek - Remco van Straten 42/81 Grafiek-Jan J.B. Kuipers 83 Grafiek - William Brown 95 Mailart 44 45 46 47 48 10 14 70 90 106 Ballustrada - jaargang 24, nr. 4/5 waarin opgenomen de Zeeusche Nachtegael Stichting Zeeuws Licht, Middelburg, 2010 - ISSN 0921-0148

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2010 | | pagina 1