Korte biografieën MARIS BAY AR (1937) - Debuteerde in 1967 met 'De deur die gesloten bleef'. Vervolgens verschenen o.a. 'De dwerg', 'Les chevaliers Bayar', 'Heldendichten- Zeegezichten', 'Een ijzeren hand in een fluwelen handschoen' en een bloemlezing vrouwelijke poëzie in Vlaanderen. In voorbereiding: 'Sneeuwbes' en 'Een boek van toen'. Samen met Tony Rombouts beheerde zij het literaire tijdschrift Contramine. DANIEL BILLIET (1950) - Een bekende neo-romantische dichter. Van hem ver scheen o.a. 'Als boomstammen in de sneeuw' en 'Nog even flink zijn'. In 1986 schakelde hij over op poëzie voor kinderen met de bundel 'Bananenschillen in jeans', gevolgd door 'Een zebrapad in de woestijn'. LUC BOUDENS (1960) - Vooral bekend als prozaschrijver. 'Vrijdag, visdag', 'Het zijn lange dagen' en 'Het lijden van de jonge Werner'. )AN L. BROECKX (1921)-Was professor in de musicologie aan de universiteit van Cent. Pas na emeritaat gaan publiceren. Publiceerde bij Manteau o.a. 'Teplitz kwartet' en 'Een banket voor blauwbaard' (bundel verhalen rondom de opera). HENDRIK CARETTE (1946) - Romantisch dichter. Van hem verscheen in 1978 'Ik leef dus ik zweef nog' en 'Klacht van een grootgrondbezitter' in 1986. In 1993 komt 'Een raaf in Raversijde' uit. Carette schrijft ook essays, o.a. 'Van de brousse tot de fjorden' over de poëzie van Christine D'Haen. ALEIDIS DIERICK (1932) - Publiceerde acht dichtbundels. Debuteerde in 1977 met 'Een zomer voorzien'. Daarna verschenen o.a. 'Blauwdruk voor een vriend schap', 'Het land van de vijand' en 'Veertien tinten blauw' (1991 MARC INSINGEL (1935) - Debuteerde met de bundel 'Drijfhout' in 1963. Daarna verscheen o.a. 'Een getergde jager' (proza), 'Een meisje van de tram', 'Woorden zijn oorden' en een verzamelbundel 'In elkanders armen' (1991). PATRICIA LASOEN (1948) - Dichteres. Publiceerde o.a. 'Het souvenirswinkeltje van Lukas', 'Een zachte, wrede, okerbruine dood', 'Veel ach een beetje O', 'De witte binnenkant' en ook een roman: 'De geur van rood'. ROGER NUPIE (1957) - Van zijn hand verschenen 'Ivoren Weemoed' en de biblio fiele uitgave 'Niets Is Aanweziger Dan' met zeefdrukken van Kris Van Dessel. Pers klare bundel: 'Mettertijd'. RENAAT RAMON - Beeldend kunstenaar en dichter. Schreef o.a. 'Oogseizoen' in 1976. Verder verscheen 'Ansichten' en 'Flandria Fabulata'. In 1987 verscheen een verzamelbundel 'Noodweer'. Over zijn beeldend werk kwam o.a. uit 'Ramon, een enigmatische operator in de ruimte'. ROEL RICHELIEU VAN LONDERSELE (1952) - Debuteerde als dichter in 1973 met de bundel 'Marie sans Toilette' en gaf tien jaar lang het literaire tijdschrift Koebel 92

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 94