Ballustrada Optima Forma We reden naar Gent waar we een afspraak hadden in het Poëziecen- trum. T. parkeerde zijn bus op een brug om de weg te kunnen vragen. Hij opende zijn portier, sprong naar buiten, liep de brug af, stak een straat over. Plotseling merkte ik dat de bus in beweging kwam. Ver bijsterd keek ik naar de lege zitplaats van de bestuurder, kreeg vervol gens een verwarde impressie van de drukte op de brug en sprong toen lafhartig uit de bus. De bus rolde in zijn eentje richting drukke ring baan, richting eeuwenoud pand aan de ringbaan, richting catastrofe. Even voor hij de brug verliet, raakte zijn rechtervoorband de hoge, antieke stoeprand en kon hij niet verder. Voor mij als meest betrok ken toeschouwer een ontroerend schouwspel. In het Poëziecentrum was het bladstil. De secretaris-generaal van de poëzie kon ons niet onmiddellijk ontvangen. Geen nood, wij de stad in. Bevrijd van het hogere bekeken we Gentse vrouwen en dronken koffie met cognac. Cultuur was eigenlijk niet aan ons besteed. Niet op een zonnige dag. Bovendien, was in een oude stad als Gent niet alles cultuur? Natuurlijk hadden we die dag toch ons onderhoud. De fun damenten onder ons plichtsbesef waren immers in de vijftiger jaren gestort. Op de terugweg deed de God van Vlaanderen opnieuw van zich spre ken. Ik was in een druk gesprek gewikkeld met T. en met de motor van T.'s Volkswagenbusje. Zoals zo vaak hadden we het over geld. Wie of welke instantie konden we zo gek krijgen dat... Toen gebeurde het. Op de rijbaan naast ons verscheen een vrachtwagen. Gedachteloos las ik het opschrift op de mammoetbak: Kunstvernietigingsbedrijf J.F. Soetaert, Antwerpen. KUNSTVERNIETIGINGSBEDRIJF... Ze hebben het op ons gemunt, schreeuwde ik naar T. Toen hij het opschrift las, begon de bus vervaarlijk te slingeren, maar even later reden we in een rechte lijn naar huis waar we aan ons Vlaanderen-nummer mochten beginnen. Twee keer op één dag aan rampspoed ontsnapt; ons werk kon niet meer stuk. MINOR 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 6