Verantwoording Wat ligt er voor de redactie van een in het zuidwesten van ons land gesitueerd tijdschrift meer voor de hand dan eens over de grens te kijken om te zien hoe de buren het doen. Toch hebben wij er zes jaar gangen over gedaan om die stap te zetten. Wellicht speelde een rela tieve onbekendheid met de Vlaamse literaire wereld een rol bij dit dralen. Een tijdschrift als het onze moet het hebben van 'goodwill' en onze contacten in België waren schaars. Met medewerking van het Poëziecentrum in Gent en de Antwerpse dichter Hendrik Carette hebben we toch menige hindernis kunnen nemen, met name in het parcours van de poëzie. Als Hedwig Speliers in zijn inleiding opmerkt dat deze bundel hele maal niet representatief is dan hebben wij daar volstrekt vrede mee. Wij kunnen niet representatief zijn. Daar hebben we eenvoudigweg het geld niet voor. Ieder tijdschrift met een uitgeverij achter zich kan dat wel. Vandaar de walm van gelijkschakeling die de lezer bij inzage van de grote bladen vaak hindert. Als klein, onafhankelijk tijdschrift zijn we er trots op dat in dit geval twintig 'zuidelijke' auteurs ons kwaliteit geleverd hebben. En dat daar grote namen bij zijn komt voor ons op de tweede plaats. 'Een Zuidelijke Kamer' is de titel van deze uitgave. Wij hopen dat onze lezers er een aangename tijd in zullen doorbrengen. En let ook eens op wat er aan de muur hangt: mail-art van Belgische kunstenaars verzameld door Ko de Jonge en visuele poëzie van Renaat Ramon. A.v.d.V. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 5