schenk mij een nieuw raadsel maar bewaar het zelf niet in het water maar in sloten niet in je hoofd maar in gedachten niet in het falen maar in het weggaan schenk mij een ruim brood niet op de tafel maar in je hart niet in de kast maar in je handen schenk mij een halve dag om in te leven niet in vandaag maar in morgen niet in nu maar in zeldzaam schenk mij nu wat overkant 56

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 58