Redactie André van der Veeke, M.C.S. Raats, Jan J.B. Kuipers Redactieadres A.J. van der Veeke Oranjestraat 24a, 4532 BS Terneuzen, Tel. (011 50) 96760 Medewerkers Maris Bayar, Daniël Billiet, Luc Boudens, jan L. Broeckx, Hendrik Carette, Aleidis Dierick, Mark Insingel, Patricia Lasoen, Roger Nupie, Renaat Ramon, Tony Rombouts, Hedwig Speliers, Eric Spinoy, Lucienne Stassaert, Cuido Van Hercke, GuidoVan Heulendonk, Roel Richelieu Van Londersele, Willy Van Poucke, Mark Van Tongele, Gerda Verberckmoes Grafiek Mail-art: kunstenaars die reageerden op de door Ko de Jonge toegezonden leeuw met de vraag 'Hoe staat het ervoor met het Vlaamse symbool De Leeuw?': Metallic Aveu, Guy Bleus, Luce Fierens, Sjoerd Paridaen, Jose Vandenbroucke, Johan Van Geluwe, Jonas Wille Visuele poëzie: Renaat Ramon Omslag Ko de Jonge Los nummer 12,50 (themanummer) Abonnement 25,00 (vier nummers, inclusief porto) Bankrekening Amrobank Terneuzen, rek.nr. 49.92.02.864 Gironummer 17.42.121 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht Met dank aan de provincie Zeeland en onze adverteerders CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HMG Zuidelijke Een zuidelijke kamer A.J. van der Veeke, M.C.S. Raats, J.J.B. Kuipers (red.) - Middelburg Stichting Zeeuws Licht. - III. Speciaal nr. van Ballustrada, ISSN 0921-0148 jrg. 6, nr. 3/4. ISBN 90-74585-01-9 NUGI 300/310 Trefw.: gedichten oorspronkelijk verhalen oorspronkelijk

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 4