Vooraf De vierde lettergreep 'Vlaamse literatuur' is literatuur geproduceerd door Vlamingen. In die zin hoort deze categorie thuis in het rijtje: literatuur geproduceerd door vrouwen, door kleurlingen, door homo's of door auteurs van wie de blindedarm verwijderd is. Ik bedoel: geografie is een bizar criterium tot bloemlezen, vooral als de streekgrens niet samenvalt met een taalgrens. Indien een Nederlands blad dan toch de behoefte voelt zo'n criterium te hanteren, dan bewijst dit maar één ding: namelijk dat Vlaamse auteurs, Nederlandstaligen dus, in Nederland inderdaad gediscrimi neerd worden op basis van hun afkomst. Was ik dus een man van principes, dan zou ik aan dit Vlaanderen- nummer weigeren mee te werken. Helaas, ik ben geen man van principes. Eeuwenlange vreemde over heersing hebben van ons, Vlamingen, ijskoude opportunisten ge maakt. Bovendien waardeer ik het gebaar van uw redactie. Niet alleen toont zij bij deze dat het probleem haar niet onverschillig laat, zij heeft ook mij een waardig onderdeel bevonden van het bewijs voor het ongerijmde in de Nederlandse houding. Verder kwispel en kwijl ik, zoals al mijn stamleden, bij elk teken van appreciatie uit het Noor den, zelfs al komt het van net over de grens. En auteurs zijn hoe dan ook ijdeltuiten. Laat ik dan maar consequent zijn, en mezelf tot onderwerp van mijn bijdrage maken. Wat volgt is een autobiootje dat ik al eerder schreef. Iets nieuws had ik trouwens niet liggen, ik zwoeg te hard aan een roman die De vooravond zal moeten heten en nog lang niet klaar is. En in dit tijdsgewricht is recyclage - reeds van ouds her door uw volk beoefend - meer dan ooit aan de orde. Ik hoop van harte dat mijn stukje u behaagt. Vanuit het verre Bourgondië stuur ik u mijn welgemeende groet en verblijf inmiddels, zoals steeds, immer pal, CUIDO VAN HEULENDONK We willen een brochure over je maken, zegt de uitgever. Schrijf eens een autobiootje. Dat gebruiken we als inleiding. Een autobiootje. -Tje co zijn wellicht de meest cynische uitgangen die het Neder- 45

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 47