Spatwater MARK VAN TONGELE Voor Patty Schodts Herfst meet werkelijkheid met een doodslint. Linnen zomerherinneringen tot winterhemden versneden. De schoenen van de tijd lopen vol water: sterven. Deze flat weidt zijn zicht aan zee: water als een kudde schapen, de metropool van melancholie. Durven vallen van hun plank. Zijn wij zowaar wrakgoederen van in dood gezonken barkschepen liggend op valse bodems van tijd? 85

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 87