3 'For Death was That- And this - is Thee.' Emily Dickinson In lange niet zo ademloos ingewijd in de wisseling van wat als leven werd aanvaard Benauwt U nog het schielijk naderen en of dit dan, zoals de geur van mei, verijlen zal in nauwe donkerte. Wie van U heenging, vroeg of later een pijn verijsd in beelden van gemis of liefde bij wijze van sterven, Wekt al bij zijn verschijnen verblindheid op en daarna niets dat niet vervuld van afscheid blijft Als knisterende bloesembomen vergloeien in een vlezen tint, cedertakken handzacht doorbuigen In en tegen het laatste licht dat nog van deze wereld is. 79

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 81